Gensidige accept af EPD'er

Virksomheder i ethvert land kan udvikle og registrere EPD'er hos EPD Danmark baseret på den europæiske standard, EN15804.  


EPD Danmark arbejder via sit medlemskab af ECO-Platform for en harmonisering og gensidig anerkendelse af EPD’er blandt europæiske programoperatører. ECO-Platforms EPD logo er en garanti for, at der er anvendt harmoniserede regler og procedurer ved udarbejdelsen af EPD’en.

EPD Danmark har endvidere en aftale med IBU i Tyskland om gensidig anerkendelse af tredjepartsverifikation, hvilket muliggør  registrering af samme EPD hos både IBU og EPD Danmark efter kundens ønske.